BMS JK 20s 60A

1,200,000 

BMS JK 20s 60A giúp bạn quản lý và duy trì sự hoạt động của pin lithium trong vùng an toàn hơn trong sự kiểm soát của bạn. BMS là bộ não của một bộ phận pin – là nguồn năng lượng quan trọng nhất của một chiếc xe điện, nhờ nguồn năng lượng chính này mà chiếc xe điện mới có thể hoạt động vậy nên cần một phụ kiện tốt để điều khiển và giám sát sự mọi sự hoạt động của pin cũng là một sự an tâm cho người sử dụng.