Thông Tin Về Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thông tin về điều kiện giao dịch chung (Chi tiết: Điều 30 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)
 
01. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm, xác nhận danh tính, liên hệ và hỗ trợ khách hàng, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng và phát triển các tính năng mới trên hệ thống.
 
02. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được đề cập trong chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của bạn.
 
03. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập được nêu rõ trong chính sách này, trừ khi có yêu cầu khác từ pháp luật.
 
04. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
CÔNG TY TNHH ATTP THƯƠNG AN
Trụ sở: 38 Trần Thánh Tông, P.15, Tân Bình
Điện thoại: 0904.871.870
 
05. Sửa dữ liệu cá nhân trên hệ thống
Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ trên website.
 
06. Tiếp nhận khiếu nại về thông tin người dùng bị sử dụng sai mục đích
Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích hoặc có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ trên website.