Thông Tin Hàng Hóa

Thông tin về điều kiện giao dịch chung (Chi tiết: Điều 30 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)
 
01. Nhóm hàng hóa
Phụ kiện xe máy điện, phụ tùng xe máy điện, PIN cho xe máy điện.
 
02. Tổ chức chiệu trách nhiệm về hàng hóa
CÔNG TY TNHH ATTP THƯƠNG AN
Trụ sở: 38 Trần Thánh Tông, P.15, Tân Bình
Điện thoại: 0967-821-131
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh: 0317146456
Ngày cấp: 07/02/2022
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
 
03. Xuất xứ và nơi gia công cuối cùng
Xuất xứ Trung Quốc.
Nơi gia công cuối cùng: 
CÔNG TY TNHH ATTP THƯƠNG AN
Trụ sở: 38 Trần Thánh Tông, P.15, Tân Bình