BMS DALY 48V 13s

350,000 

BMS DALY 48V13s chức năng quan trọng là đầu não quản lý các hoạt động của bộ phận pin thì còn giúp cho người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn mỗi khi sử dụng. Ngoài ra còn giúp cho hạn chế việc chai pin và tiết kiệm pin tuyệt đối.